Sztuka pięknego porozumiewania się
Zwracanie uwagi na słowa wg Virginii Satir

Zwracanie uwagi na słowa wg Virginii Satir

Słowa mają wpływ na relacje emocjonalne między ludźmi, na jakość ich współdziałania a także oddziaływują na nasze zdrowie.

Posłuchaj tego co mówisz, czy rzeczywiście mówisz to co chcesz powiedzieć.

Dziewięć osób na 10 po upływie minuty nie pamięta tego co powiedziało.

Istnieje 10 słów, na które warto zwracać szczególną uwagę i używać ich ostrożnie i z  troską : ja, ty, oni, to, ale, tak, nie, zawsze, nigdy, powinien, powinna.

Ja                

Wielu ludzi unika słowa ja, ponieważ myślą, że to jest sposób zwracania uwagi na siebie. Czują się wtedy samolubni. To echo dzieciństwa, kto zresztą chce czuć się samolubem?.

Najważniejsze w tym jest to, że użycie zaimka ,,Ja’’ jasno oznacza, że bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz. Wielu ludzi używa komunikaty Ty a nie komunikatu ,,Ja”. Mówią ,, Nie możesz tego zrobić’’. Zwykle jest to odbierane jako ,,zamknięcie ust’’, natomiast powiedzenie ,, Sądzę, że nie możesz tego zrobić ‘’ buduje bardziej partnerskie relacje między 2 osobami. Przekazuje tą samą informację bez zamykania ust.

,,Ja’’ jest zaimkiem jasno informującym, że to mówię ja a nie ktoś inny. Dlatego ważne jest by go nie pomijać. Jeśli chcesz, żeby twoje wypowiedzi były właściwie zrozumiane, ważne jest, żebys bez względu na to co mówisz jasno zadeklarował, że twoja wypowiedź jest twoją własnością.

,,Mówię, że księżyc jest zrobiony z czerwonego sera’’

( Jasne, że to jest twoja wizja)

zamiast…

,, Księżyc jest zrobiony z czerwonego sera’’

( To nowy fakt )

Świadome użycie zaimka ,,ja’’ jest szczególnie ważne, gdy stosunki między ludźmi przechodzą kryzys. Wypowiedź ,, Mój pogląd jest taki, że ….jest jasna. Może pomóc w przełamywaniu konfliktu. Kiedy ,,Ja’’ nie jest wyraźnie wypowiedziane słuchacz łatwiej odnajdzie w twoich słowach ukryte ,,Ty’’, często interpretowane jako ,,zamknięcie się’’.

Ty

W słowie ,,Ty’’ także kryją się pułapki. Jego użycie może spowodować, że wypowiedź zostaje odebrana jako oskarżenie, podczas gdy jej zamierzeniem jest przedstawienie faktów lub zwierzenie.

,,Ty tylko pogarszasz sprawę’’ może brzmieć zupełnie inaczej jeśli jest poprzedzona słowami ,,Moim zdaniem, ty tylko pogarszasz sprawę’’.

Jeśli używamy komunikatu ,,Ja’’ trudniej o nieporozumienie. Na przykład ,, Chciałbym, żebyś….’’ lub ,, Jesteś jedyną osobą, z którą chcę porozmawiać’’.

Oni

Użycie zaimka ,,oni’’ jest często ukrytym sposobem powiedzenia ,,Ty’’.

Ułatwia tez roznoszenie plotek.

,, Mówią, że…’’

,,Oni” mogą być rodzajem ,,stołu szwedzkiego” dla naszych negatywnych emocji. Dotyczy to szczególnie sytuacji orzekania winy. Jeśli wiemy kim są oni możemy to powiedzieć.

Często słyszymy: ,, Oni  nie pozwolą”, ,,Oni będą źli”….

Jeśli ktoś tak się wypowiada, możemy go zapytać: ,,Kim są twoi oni”.?

Ważne jest, żeby było jasne, kim są oni, by nie przekazywać informacji niedokładnych i żeby było wiadomo o kim się mówi. Jasność ma znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa słuchaczy. Informacja jest konkretna, uchwytna a nie mglista czy w ukryty sposób zagrażająca.

To

,, To” jest słowem, które łatwo może być źle zrozumiane, ponieważ często nie wiadomo do czego się odnosi. Tego słowa należy używać ostrożnie.

Im jaśniejsze jest twoje ,,to” w tym mniejszym stopniu słuchacz wypełnia je własnym znaczeniem. Czasem ,,to” wiąże się z ukrytym przekazem ,,Ja”. Jednym ze sposobów lepszego zrozumienia twojego ,,to” jest sprawdzenie co się stanie po zastąpieniu go ,,Ja”. Zamiana ,,to nie jest jasne” na ,,Ja nie mam jasności” może uczynić stwierdzenie bardziej precyzyjnym i ułatwić odpowiedź.

,,To się ludziom często zdarza” może być pocieszającym sposobem przekazania komunikatu brzmiącego:,, To o czym mówisz, mnie też się zdarzyło. Wiem, jak to jest czuć się upokorzonym”

Ale

,,Ale” jest często używane do powiedzenia ,,tak” i ,,nie” w tym samym zdaniu.

,,Kocham cię, ale chciałabym, żebyś częściej zmieniał bieliznę”

Taki sposób mówienia może łatwo doprowadzić do tego, że druga osoba poczuje się niepewna, skrępowana i często zmieszana.

Postaraj się zastąpić ,,ale” słowem ,,i” co uczyni sytuację jaśniejszą. Ty także poczujesz się lepiej.

Używając ,,ale” mówiący często łączy ze sobą 2 różne myśli, co może być powodem trudności.

,,Kocham cię, ale chciałabym, żebyś częściej zmieniał bieliznę” można rozbić na 2 stwierdzenia:

,,Kocham cię” i ,,Chciałabym, żebyś częściej zmieniał bieliznę”

Jest to próba przekazania krępującego żądania w nadziei, że druga osoba nie poczuje się dotknięta. Można też powiedzieć inaczej: ,,Chcę cię poprosić o coś co mnie krępuje. Chciałabym, żebyś częściej zmieniał bieliznę”.

Tak, nie

Jasne ,,tak” i ,,nie” są bardzo ważne. Zbyt dużo osób mówi ,,tak, ale” lub ,,może tak” po prostu po to by się zabezpieczyć, zwłaszcza wówczas gdy ich pozycja jest silniejsza niż słuchacza

Zawsze, nigdy

Niewiele jest przypadków gdy coś jest zawsze lub nigdy.

Częste użycie tych słów jest sposobem wyrażenia nacisku emocjonalnego na przykład:

,, Zawsze wyprowadzasz mnie z równowagi’’.

co oznacza…

,,TERAZ zdenerwowałem się na ciebie’’.

Powinien, powinna

,,Powinien’’, ,,należy’’ to słowa – pułapki, które sprawiają, że łatwo możesz wyciągnąć wniosek, że coś jest z tobą nie tak.

Częste użycie tych słów sugeruje czyjąś głupotę.

,,Powinieneś być mądrzejszy’’.

Brzmi często jak oskarżenie. Czasami pełni rolę przyjacielskiej rady.

Zacznij zwracać uwagę na słowa, których używasz.

Kim są twoi ,,oni’’?

Czym jest twoje ,,to’’?

Co znaczy twoje ,,nie’’?

Co znaczy twoje ,,tak’’?

Czy twoje ,,ja’’ jest jasne?

Czy mówisz ,,nigdy’’ i ,,zawsze’’, kiedy masz na myśli czasami i kiedy chcesz pokazać emocje?

W jaki sposób używasz słów ,,należy’’ i ,,powinno się’’?

Share on facebook
Udostępnij na facebooku